การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักการภารโรง

rubsamaklukjang 2018

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง 

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 11- 13 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ( คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี้ )