ประกาศ สวัสดิการสำหรับสมาชิกโสด ประจำปี 2561

sod 2018

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด  ชุดที่ 40 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติให้ประกาศ เรื่องสวัสดิการสำหรับสมาชิกโสด ประจำปี 2561

คลิ็กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

.แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิกโสด ปี 2561