ประกาศ การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561

Paying special loans 61

                ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกร์ฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 คังรายละเอียด (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)