ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562 แทนตำแหน่งที่ว่าง

The name of the second candidate

ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562 แทนตำแหน่งที่ว่าง click เพื่ออ่านรายละเอียด