เรื่อง การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562

ku pin pol 62

                สหกรณ์ประกาศเปิดให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2562 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม