Document


Qr code เป๋าตุง
ของสหกรณ์
              
     แจ้งโอนเงิน / ฝากเงิน เข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์
เพื่อธุรกรรมทางการเงิน กับสหกรณ์  ธนาคารกรุงไทย
สาขาถนนสรรพสิทธิ์เลขบัญชี 322-1-09171-0 หรือ

     สแกน Qr code เป๋าตุง ( ด้านซ้ายมือ) เลขรหัสร้านค้า  16351500210994000001 (เงินจะเข้าบัญชีเดียวกัน)
      
เมื่อโอนเงินแล้ว ให้เข้าสู่ระบบเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การทำธุรรรมทางการเงิน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จำนวนผู้ใช้บริการ   Document 64 ราย